31/12/2020 11:07:16

2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được chi trả trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Vào tháng 1/2021, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1,2/2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào cùng kỳ chi trả.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng cho người thụ hưởng sẽ giúp người dân có điều kiện đón tết tốt hơn.

Cụ thể, BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền Tân Sửu, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 năm 2021.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết âm lịch năm 2021 xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 1, tháng 2-2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 1-2021. Đối với bưu điện, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 1, 2-2021) và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu người. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài khoản cá nhân cho hơn 700 nghìn người.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Minh Khôi (T/h)