22/04/2023 9:33:56

VIOD kỷ niệm hành trình 5 năm nâng tầm năng lực quản trị doanh nghiệp Việt

Khởi nguồn từ sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam, với thành viên sáng lập là các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, cùng sự hỗ trợ của UBCK Nhà nước…, trong 5 năm qua VIOD đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực cho các thành viên HĐQT, doanh nghiệp niêm yết...

Đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, Quốc hội, UBCK Nhà nước… tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập VIOD.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển bền vững và minh bạch của thị trường vốn Việt Nam là yếu tố quan trọng được Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính – đối tác quốc tế đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây.

Đồng thời, cùng với xu thế toàn cầu, Phát triển bền vững, bao gồm các mối quan tâm về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) cũng đang nổi lên là một vấn đề được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân Việt Nam.

Và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) – một thành viên của Mạng lưới Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Toàn cầu (GNDI) đã được ra đời trong bối cảnh đó. Chính thức ra mắt vào tháng 4/2018 – VIOD được xây dựng dựa trên nền tảng Sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam (VCGI) với các thành viên sáng lập là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) cùng sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong 5 năm hoạt động, với sự hỗ trợ của các đối tác sáng lập và đối tác đồng hành trong hành trình chuyên nghiệp hóa nghề quản trị công ty (QTCT) tại Việt Nam, VIOD đã từng bước triển khai các chương trình và hoạt động từ nâng cao nhận thức quản trị đến quản trị chuyên sâu, tham gia các dự án đánh giá quản trị công ty (QTCT) trong nước và trong khu vực ASEAN; cùng tham dự kỹ thuật cho các Hội thảo – Hội nghị về QTCT ASIA – OECD; cũng như góp phần vào sự minh bạch và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và thị trường vốn của Việt Nam…

“Thật xúc động khi nhìn lại 5 năm hành trình kiến tạo những giá trị rất mới về QTCT, mà ở đó VIOD là một điểm chấm phá mới, kết nối được hệ sinh thái QTCT mà các thành viên thị trường, các cơ quan quản lý thị trường, các nhà đầu tư, những người có lợi ích liên quan…” – bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tổ chức này vào tối 20/4.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Bà Hà Thu Thanh chia sẻ, cùng với hành trình 5 năm phát triển của VIOD – đến nay QTCT đã trở thành yếu tố bắt buộc với doanh nghiệp niêm yết và là được xem như “đơn vị tiền tệ quốc tế”, kết nối vốn hóa của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Vì vậy, QTCT sẽ là xu thế bắt buộc với khối doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết và cả các đơn vị có vốn đầu tư nhà nước trong thời gian tới…

Theo Chủ tịch VIOD, 5 năm cũng là hành trình ý nghĩa với tổ chức này – không chỉ với vai trò của người mở đường, mà còn là vai trò của người kết nối để tạo ra hệ sinh thái QTCT, một thành tố của phát triển bền vững với doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu về QTCT

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Thị trường chứng khoán Việt Nam đang từng bước phát triển để trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế với quy mô huy động vốn qua TTCK giai đoạn 2016 – 2021 tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Trong đó quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn.

Theo bà Phương, trong bối cảnh phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch, việc hỗ trợ doanh nghiệp quan tâm tới ESG, khai thác tốt hơn những đóng góp quan trọng của các cổ đông, chủ nợ, nhân viên, khách hàng… và cộng đồng sẽ giúp cho sự thành công lâu dài của doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, ngoài một hệ thống pháp luật đầy đủ, hình thành một nền tảng QTCT tốt và hiệu quả, thì bản thân từng doanh nghiệp, từng thành viên HĐQT và từng thành viên thị trường phải có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của QTCT đối với từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Và việc VIOD được thành lập cách đây 5 năm đã trở thành nhân tố quan trọng trong sứ mệnh đó: Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về quản trị công ty cho từng thành viên HĐQT, cho từng doanh nghiệp. Bà Vũ Thị Chân Phương đánh giá, các hoạt động của VIOD đã hỗ trợ nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng việc QTCT minh bạch và thông lệ QTCT tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và kết nối.

Qua đó, VIOD đã tăng cường tính chuyên nghiệp của HĐQT, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch; thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, kết nối các thành viên HĐQT, nhà lãnh đạo cấp cao của các công ty niêm yết tại Việt Nam với các thành viên trong khu vực…

Tuấn Việt