21/05/2020 10:39:13

Vingroup nhìn nhận Covid-19 là cơ hội để thực hiện triệt để nguyên tắc “5 Hóa”

Vingroup sẽ thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong năm 2020 để đạt mục tiêu doanh thu thuần 145.000 tỷ đồng. Song dịch bệnh Covid-19 cũng được Vingroup nhìn nhận là cơ hội để thực hiện triệt để nguyên tắc “5 Hóa” trong mọi hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công cuộc Chuyển đổi số.

Covid-19 là cơ hội để thực hiện triệt để nguyên tắc “5 Hóa”

Theo tài liệu công bố trước thềm kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tập đoàn Vingroup (VIC – HOSE) nhìn nhận, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới còn chưa được kiểm soát triệt để và nhiều ngành nghề như du lịch, sản xuất có sự phụ thuộc lớn vào thị trường quốc tế, năm 2020 sẽ tiếp tục là năm thách thức, trước khi đưa tốc độ tăng trưởng trở lại quỹ đạo vốn có.

Để ứng phó với những bất ổn do Covid-19, Vingroup cho biết sẽ chủ động nguồn lực bằng cách thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu và đầu tư mở rộng, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hiện có.

Tập đoàn sẽ thực hiện một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, điều tiết lại hoạt động kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ… để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.

Về mặt chiến lược, HĐQT của Vingroup nhìn nhận, đây là cơ hội để Vingroup thực hiện triệt để nguyên tắc “5 Hóa” trong mọi hoạt động kinh doanh, đó là Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Hiệu quả hóa, trong đó nguyên tắc “Chia sẻ hóa” được thay bằng “Hiệu quả hóa” từ năm 2020, nhằm nâng cao yếu tố con người, hiệu quả kinh doanh và chuẩn hóa quy trình quản trị. Năm 2020, Vingroup cũng đẩy mạnh công cuộc Chuyển đổi số, hướng đến việc xây dựng một nền tảng thống nhất, lấy công nghệ số làm nền móng.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Ban Giám đốc của Vingroup dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với Doanh thu thuần khoảng 145.000 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế khoảng 5.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, Vingroup cho biết, trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes sẽ tiếp tục mở bán các phân khu mới thuộc 3 đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park, mở bán phân khu thấp tầng tại dự án Vinhomes Wonder Park tại Đan Phượng, Hà Nội.

Vinhomes cũng sẽ bắt đầu hiện thực hóa chiến lược phát triển các mảng kinh doanh nhằm tạo dòng tiền đều cho công ty, bao gồm phát triển hệ thống văn phòng cho thuê và bất động sản khu công nghiệp.

Ở lĩnh vực cho thuê trung tâm thương mại, Vincom Retail sẽ đẩy mạnh số hóa và hiện thực hóa mô hình mua sắm – giải trí với các hình thức mới lạ. Vinpearl sẽ tập trung thúc đẩy kinh doanh với số cơ sở đã đi vào hoạt động và ưu tiên các dự án tối ưu chi phí vận hành.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast và Vinsmart sẽ tập trung làm tốt tại thị trường trong nước thông qua chiến lược bán hàng đặc sắc, cũng như những chương trình tận dụng tối đa hệ sinh thái Vingroup để tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho sản phẩm, và đồng thời tiếp tục xúc tiến việc xuất khẩu.

Triển khai nhiều hình thức huy động vốn, tối ưu hóa hiệu suất sử dụng

Về nguồn vốn và đầu tư, Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước, kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mở mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019 của Vingroup cho biết, tổng Nợ phải trả tại ngày 31/12/2019 ở mức 283.152 tỷ đồng, tăng 94.192 tỷ đồng so với cuối năm 2018. “Nợ phải trả tăng chủ yếu từ nhận thu tiền theo tiến độ của các dự án bất động sản chưa bàn giao cũng như tăng vốn lưu động cho hoạt động sản xuất”, Vingroup lý giải.

Bên cạnh đó, tổng Nợ vay của Tập đoàn thời điểm cuối năm 2019 ghi nhận ở mức 127.685 tỷ đồng. Cơ cấu Nợ vay của Tập đoàn bao gồm các khoản vay hợp vốn (47%), trái phiếu trong nước (34%) và trái phiếu hoán đổi (8%).
Song song với việc tăng nợ vay, nguồn vốn của Vingroup cũng được củng cố thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ và tái phát hành cổ phiếu quỹ, giúp Vốn chủ sở hữu tăng 22% từ 99.167 tỷ đồng lên 120.589 tỷ đồng.

Trong Tờ trình của HĐQT về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019, Vingroup cho biết  lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 của Tập đoàn trên Báo cáo tài chính riêng là hơn 5.184 tỷ đồng. HĐQT đệ trình với Đại hội đồng cổ đông cho phép trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được Vingroup dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo baodautu.vn