05/09/2023 9:34:23

Vẫn còn cơ hội cho 2k5 trúng tuyển hệ Quốc tế Đại học Phenikaa

Chương trình cử nhân quốc tế Đại học Phenikaa (UWE Bristol@Phenikaa Campus) tiếp tục tuyển sinh tới ngày 20/9/2023, mở ra cơ hội cho các thí sinh không đạt yêu cầu nguyện vọng 1, hoặc những thí sinh mong muốn tìm cơ hội học tập tốt hơn.