28/02/2022 9:24:53

UNDP hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chương trình giảm nghèo đa chiều và bền vững của Việt Nam

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Việt Nam sẽ được UNDP hỗ trợ kỹ thuật  xây dựng và tư vấn chính sách với nhiều nội dung đổi mới, trong đó tập trung đầu tư nâng cao năng lực người nghèo.

Ngày 28/2, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) đồng thời giới thiệu Dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023″.

Ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giảm nghèo giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. Ảnh Bộ LĐTBXH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), UNDP và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi, mới so với giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết triệt để và căn cơ nhất.

Phương thức hỗ trợ người nghèo chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp…

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ người nghèo giải quyết những vấn đề quan trọng nhất như sinh kế, học nghề, việc làm, có thu nhập ổn định; bổ sung một số dự án, tiểu dự án, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ nhà ở…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam bà Caitlin Wiesen hoan nghênh Việt Nam quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (2021-2025) và Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (2021 – 2030).

Bà Wiesen cho biết: “Thông qua Biên bản ghi nhớ ký kết hôm nay, UNDP và GREAT/DFAT sẽ tiếp tục tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐ-TB&XH để mở rộng quy mô các giải pháp sáng tạo, đã được thử nghiệm trong giai đoạn (2021 – 2025) và thực hiện mục tiêu của Chương trình giảm số hộ nghèo và cận nghèo giảm còn một nửa vào năm 2025”.

Dự án UNDP-MOLISA-DFAT: “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023″ đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH. Thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật, chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tới được xây dựng có nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với yêu câu bối cảnh hiện tại; tạo cơ chế thông thoáng hơn cho chính quyền và người dân địa phương sáng tạo, phát huy nội lực cộng đồng.

Chương trình cũng áp dụng các giải pháp sáng tạo đã được thử nghiệm thành công giúp giảm nghèo nhanh và bền vững trong các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo thu nhập đồng thời huy động các doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị, cùng đồng hành với người dân hỗ trợ kỹ thuật cải thiện sinh kế.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây. Chương trình thực hiện chiến lược tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo. Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi trong giai đoạn mới.

Các nghiên cứu, khuyến nghị từ dự án về chuẩn nghèo và các công cụ đo nghèo đa chiều giai đoạn đã giúp hàng triệu người dân gặp khó khăn, đặc biệt trong đại dịch COVID-19 được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời.

Dự án đã đưa ra các đề xuất các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 2021-2025, qua đó thông tin chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện chương trình được cập nhật và chia sẻ kịp thời, giúp cho việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, các giải pháp sáng tạo được nhanh chóng và hiệu quả.

Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Bộ LĐTBXH

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie cũng nhấn mạnh: “Australia cam kết hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bao trùm ở Việt Nam. Quan hệ đối tác UNDP-MOLISA chính thức ra mắt hôm nay là một phần trong cam kết của Australia. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này vì nhờ đó chúng tôi có thể khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, thực hiện các giải pháp sáng tạo, đổi mới về xóa đói giảm nghèo”.

Ngô Diệp