25/04/2023 11:33:41

TP.HCM: Tình hình việc làm chưa đến mức bi quan

Khảo sát triển vọng sản xuất kinh doanh tại TP.HCM trong 6 tháng cuối năm 2023 cho thấy, đa phần các doanh nghiệp cho rằng sẽ “hoạt động bình thường” với 62,31% doanh nghiệp; chỉ có 16,54% doanh nghiệp cho rằng sẽ “tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm” và chỉ 9,3% quan ngại về “tiếp tục thiếu hụt đơn hàng”…

Theo kết quả  khảo sát 3.795 doanh nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM trong tháng 3/2023, tình hình đảm bảo việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp của thành phố đang ở mức độ cần chú ý nhưng chưa đến mức bi quan.

Theo đó, so với thời điểm cuối năm 2022, có 30,75% doanh nghiệp phản ánh lao động giảm, 50,65% doanh nghiệp giữ nguyên lao động và 18,6% doanh nghiệp có lao động tăng. Riêng trong nhóm cắt giảm lao động, rơi chủ yếu vào nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giày da – dệt may, xây dựng, chế biến lương thực phẩm.

Dự kiến về kế hoạch tăng/giảm lao động trong quý 2/2023, các doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như cũ chiếm tỷ lệ cao là 71,78% so với 20,95% dự kiến tăng và 7,27% dự kiến giảm với nguyên nhân giảm là thiếu đơn hàng (38,9%), không tái ký hợp đồng lao động hết hạn (56,4%) và một số lý do khác.

Về nhu cầu tuyển dụng, có 851/3.795 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nhu cầu tuyển lao động qua đào tạo là lớn nhất.

Đáng chú ý, khảo sát triển vọng sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, đa phần các doanh nghiệp có nhận định tương đối lạc quan với 62,31% doanh nghiệp cho rằng sẽ “hoạt động bình thường”, 16,54% “tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm”; chỉ 9,3% cho rằng “tiếp tục thiếu hụt đơn hàng” và 11,75% các nhận định khác.

Theo Sở Lao động–Thương binh và Xã hội TP.HCM, năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn là hơn 4,6 triệu người, hơn 4,4 triệu lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế. Trong đó, số lao động được hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp năm 2022 là 146.285 người. Trong 2 tháng đầu năm 2023, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 17.153 người. Đa số người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm để nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, đang có xu hướng người lao động mong muốn được nhận đủ số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được tư vấn, giới thiệu việc làm, và sẵn sàng chuyển sang khu vực phi chính thức làm việc để không tham gia bảo hiểm xã hội cũng như để được hưởng đủ số tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Tuấn Việt