30/12/2022 1:53:13

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Đống Đa:

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Khúc Thị Hiền, Quận ủy viên – Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Quận ủy; đồng chí Vũ Mạnh Chiến – Quận Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng các đồng chí là Bí thư Chi bộ, các đảng viên tại các doanh nghiệp thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng trọng tâm năm 2023.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách. 
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đọc báo cáo tại hội nghị.

Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2022.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình công tác năm 2022. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo.

– Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác sau đại dịch Covid – 19.

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội.

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến – Quận Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

7. Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

8. Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú..

9. Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy; thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

10. Chi đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

Cấp ủy các Chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng kịp thời cho đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác sang đơn vị mới.

Các Chi bộ gắn với sinh hoạt đầu năm phổ biến những nội dung cơ bản báo cáo tổng kết của Đảng ủy những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các cấp ủy đảng khẩn trương triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

11. Chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW Ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị ban hành quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Việc đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, chữa bệnh phải báo cáo và được sự đồng ý cấp ủy.

12. Tiến hành các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và giao ban Bí thư các Chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch và chương trình. Thực hiện việc lồng ghép giao ban các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối với sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, trao đổi những vấn đề các đơn vị quan tâm.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận đống đa cũng đã khen thưởng tới các Chi bộ, cá nhân đảng viên đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Cũng tại hội nghị, buổi tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng, nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cấp uỷ năm 2022 đã được tổ chức, do đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Quang chủ trì.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị:

Khen thưởng các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng các đảng viên tại các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

PV