27/02/2021 8:30:23

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng: Hội đồng GDNN ASEAN cần quan tâm tăng cường kỹ năng số cho người lao động

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng, việc đánh giá, công nhận kỹ năng cho người lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề; tăng cường kỹ năng số cho người lao động là một trong những nội dung quan trọng mà Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN (ATC) cần quan tâm trong thời gian tới.

Ngày 24/2, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng đã có buổi trả lời phỏng vấn về Hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN (ATC). Buổi phỏng vấn được thực hiện trực tuyến bởi Chương trình RECOTVET để chuẩn bị cho phiên họp khởi động của ATC vào tháng 3 tới.

Tại buổi phỏng vấn, ông Ingo Imhoff, đại diện Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã đặt câu hỏi với Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng về các chủ đề quan trọng nhất mà ATC cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi phỏng vấn

Trả lời câu hỏi phỏng vấn, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, có 3 điểm quan trọng mà ATC cần tập trung để hoạt động hiệu quả hơn. Thứ nhất là xây dựng các khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện hệ thống GDNN, tăng cường việc đảm bảo chất lượng GDNN tại các nước thành viên ASEAN, phát triển lực lượng lao động đáp ứng thị trường.

Thứ hai là thúc đẩy việc đối sánh, công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ việc di chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực.

Thứ ba là tiến hành các nghiên cứu so sánh, chia sẻ các điển hình tốt về phát triển GDNN. Hỗ trợ các nước xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về GDNN của các quốc gia ASEAN.

Cũng theo Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, ngoài các lĩnh vực ưu tiên nêu trong Điều khoản tham chiếu của ATC, cần quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về GDNN; đặc biệt là cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý GDNN, thúc đẩy việc đối sánh, công nhận trình độ lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ việc di chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực.

Xây dựng chính sách khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp ASEAN tham gia vào phát triển GDNN. Đánh giá, công nhận kỹ năng cho người lao động nhằm tăng nhanh tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề; tăng cường kỹ năng số cho người lao động; đào tạo, đào tạo lại cho người lao động. Chia sẻ thông tin về lao động di cư và hệ thống thông tin thị trường lao động của các nước thành viên ASEAN.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, có 3 điểm cần được quan tâm gồm: các hoạt động tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, chia sẻ tài nguyên số, các điển hình tốt trong Asean về chuyển đổi số và xây dựng tài nguyên mới, nền tảng dữ liệu để mọi người cũng hưởng lợi từ thành tựu của chuyển đổi số.

Cũng theo Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, phương thức hoạt động liên ngành của ATC là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên cần phải có quy chế, cơ chế vận hành phù hợp và đặc biệt là nguồn lực để đảm bảo hoạt động hiệu quả, cần có một Tổ công tác đại diện cho các chuyên gia, kết nối với các chuyên gia trong khu vực Asean. Theo đó, Việt Nam sẽ có một nhóm các chuyên gia từ các bộ phận khác nhau tham gia Hội đồng, trong đó Tổng cục GDNN giữ vai trò là đơn vị đầu mối, kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước trong các hoạt động của ATC.

Hải Yến