14/04/2021 10:21:15

Tiếp tục tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Thanh tra thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội ký biên bản nhận Quyết định thanh tra.

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra tại một số đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020. Theo Thanh tra Hà Nội, từ báo cáo và đề xuất của Bảo hiểm xã hội Thành phố, các đơn vị được thanh tra tại thời điểm tháng 10/2020 là 75 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền nợ 76,2 tỷ đồng.

Trong đó, một số công ty có số nợ lớn, số tháng nợ kéo dài như Xí nghiệp Xây dựng công trình Cienco 1 (nợ 4,3 tỷ đồng, nợ 47 tháng), Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam (nợ 2,5 tỷ đồng, nợ 40 tháng), Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hợp Thành (nợ 1,9 tỷ đồng, nợ 28 tháng). Có 31 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tháng nợ từ 12 tháng trở lên; 14 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tháng nợ từ 24 tháng trở lên.

Ngày 13/11/2020, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 5466/TTTP (P4) thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra tại 75 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau khi các đơn vị nhận được quyết định và kế hoạch thanh tra, đã có 15/75 đơn vị nộp hết số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản thu của cơ quan bảo hiểm xã hội với tổng số tiền 5,6 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung đã khắc phục hết số nợ và dừng thanh tra tại các đơn vị này. Có 4 đơn vị đã dừng sản xuất kinh doanh tiến hành thủ tục giải thể, phá sản, đơn vị không khắc phục nộp tiền nợ, không phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra.

Số còn lại (56/75 đơn vị), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết quả, qua thanh tra có 21/75 đơn vị nộp hết số tiền nợ bảo hiểm xã hội với số tiền 7,8 tỷ đồng; 40/75 đơn vị nộp một phần tiền nợ với số tiền 29,6 tỷ đồng và cam kết lộ trình nộp hết số tiền nợ. Còn 14 đơn vị không thực hiện đóng nộp tiền nợ với số tiền 16,3 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra đã đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc với Đoàn Thanh tra. Cụ thể: Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho 245 người lao động làm việc tại 16 đơn vị, doanh nghiệp, người lao động đã chấm dứt quan hệ lao động, nhưng chưa được xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chưa được trả sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản cho 234 người lao động của 15 đơn vị theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với 7 đơn vị, doanh nghiệp chưa xây dựng thang bảng lương làm cơ sở ký hợp đồng lao động và mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Đoàn thanh tra đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện ngay việc xây dựng thang bảng lương hoặc bổ sung sửa đổi thang bảng lương cho đúng theo quy định pháp luật.

Đoàn thanh tra cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp rà soát việc trả lương cho người lao động bảo đảm đúng mức lương theo quy định, trích đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng mức thu nhập của người lao động, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với 40 đơn vị mới đóng một phần tiền nợ, Thanh tra Thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Thành phố có văn bản yêu cầu 40 đơn vị đóng nộp nốt số tiền nợ. Bảo hiểm xã hội Thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nợ của các đơn vị này.

Kết luận của Thanh tra Thành phố cho thấy, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa hiểu rõ ý nghĩa về trách nhiệm đóng nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Sau khi làm việc với Đoàn thanh tra, các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã nhận thức hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm việc đóng nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đặc biệt, đối với 14 đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành quyết định thanh tra, không phối hợp cung cấp hồ sơ, không làm việc với Đoàn thanh tra, không nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định – đã vi phạm Khoản 2, Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Thành phố xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với các đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử phạt.

Thanh tra Thành phố cũng kiến nghị giao Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố củng cố, hoàn thiện hồ sơ đối với những đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 05/2019/NQQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao./.

Theo laodongthudo.vn