09/02/2021 4:40:54

Thủ tướng: Tuyên truyền, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa của người dân

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025”. Theo Đề án, người dân sẽ được cung cấp các kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025” hướng đến mục tiêu chung là tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Đồng thời thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Trên cơ sở mục tiêu chung, Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể: Người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, các thành phố lớn, đông dân cư và khu vực đô thị về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên toàn quốc được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Ngoài ra, xây dựng, triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào rộng khắp trên toàn quốc theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng – xã hội, tổ chức nghề nghiệp như: Hội Nông dân, Hội Nghề cá, Hiệp hội Du lịch, Hội Môi trường…

Theo Đề án, đối tượng tuyên truyền bao gồm: Cộng đồng dân cư địa phương (khu vực nông thôn, khu vực đô thị) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, hội, đoàn thể và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; Cán bộ cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; Học sinh, sinh viên các cấp học trên toàn quốc.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được triển khai từ năm 2021. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa;Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,…

Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Phát động Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”

Ngày 5/2, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp với Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống đã tổ chức phát động Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”.

“Câu chuyện rác nhựa” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc quản lý rác thải sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng, qua đó để người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những tác động tiêu cực của việc quản lý chất thải không đúng cách với sức khỏe con người và môi trường.

Các tác phẩm dự thi cần được chụp từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2021, ghi rõ địa điểm chụp hoặc kèm link google map địa điểm chụp khi gửi bài dự thi. Trong đó, ưu tiên những bức ảnh được chụp tại các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Tác giả tham gia cuộc thi bằng cách đăng ảnh trực tiếp vào phần “Đăng ảnh dự thi” trên website chính thức của cuộc thi: cuocthianh.mediamaxvietnam.vn/ hoặc gửi tới email: [email protected] Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 5/2 – 5/5/2021.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2021 trên Tạp chí điện tử Nghề nghiệp và Cuộc sống https://www.nghenghiepcuocsong.vn/, trên trang Facebook Ocean or Plastic, trên website chính thức của UNDP Việt Nam https://www.vn.undp.org/ và trên website chính thức của cuộc thi cuocthianh.mediamaxvietnam.vn/.

Sẽ có 12 giải được trao, trong đó có 3 giải A trị giá 5 triệu đồng/giải, 3 giải B trị giá 3 triệu đồng/giải, 3 giải C trị giá 1 triệu đồng/giải và 3 giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng/giải.

Hải Yến