29/03/2023 10:27:24

Thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 500 nghìn đồng, thất nghiệp giảm

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), tình hình lao động, việc làm quý 1/2023 có phục hồi tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng là 7,9 triệu đồng, tăng 578.000 đồng so với cùng kỳ 2022.

Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi cũng giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2023 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2023 ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 1/2023 ước tính là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13,8 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 27,1% tổng số), khu vực công nghiệp và xây dựng 17,3 triệu người (chiếm 33,9%), khu vực dịch vụ 20 triệu người (chiếm 39%).

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2023 ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2023 là 1,94%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý 1/2023 là 54%, trong đó khu vực thành thị là 45,7% và trong khu vực nông thôn là 60,8%.

Trong quý 1/2023, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng trưởng dương với 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 204 nghìn đồng so với quý trước và tăng 578 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 8,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,3 triệu đồng/tháng.

Tuấn Việt