03/07/2023 11:52:15

Thanh tra Bảo hiểm BIDV Metlife: Trên đúng quy định, dưới loạn xì ngầu

Sau kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, mới thấy rằng, Bảo hiểm BIDV Metlife dù cấp công ty đáp ứng quy định pháp luật, nhưng cấp dưới (đại lý, nhân viên) lại loạn xì ngầu, bất tuân quy định dẫn đến nhiều sai phạm nghiêm trọng.

“Gà đẻ trứng vàng” của BIDV

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Kết luận thanh tra số 809/KL- BTC thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (viết tắt là BIDV Metlife).

BIDV Metlife được thành lập vào ngày 21/07/2014 theo Giấy phép Thành lập và hoạt động số 72GP/KDBH của Bộ Tài chính, có lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý quỹ, đầu tư vốn theo quy định pháp luật.

Năm 2021, BIDV Metlife triển khai bán bảo hiểm thông qua 01 tổ chức tín dụng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và số liệu báo cáo của BIDV Metlife, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán thông qua BIDV đạt 1.553.278.443.146 đồng, tương ứng 99,2% tổng doanh thu phí (1.565.224.644.146 đồng), doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới triển khai bán thông qua BIDV đạt 452.627.092.998 đồng, tương ứng 98,3% tổng doanh thu phí khai thác mới (460.397.068.998 đồng).

Năm 2021, Công ty phát hành mới 21.123 hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) qua kênh bancass, tỷ lệ hủy sau năm thứ nhất là 39,4%.

Đại lý, nhân viên vi phạm nhan nhản

Bộ Tài chính cho hay, về cơ bản các quy trình do BIDV Metlife ban hành quy định các nội dung liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm nói chung và đại lý bảo hiểm thuộc kênh phân phối qua BIDV đáp ứng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, quy trình đào tạo và tư vấn bảo hiểm chưa có quy định cụ thể về phân cấp, ủy quyền về nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận và cơ chế phối hợp giữa các cá nhân, các bộ phận trong việc triển khai từng hoạt động theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chính vì vậy, qua công tác thanh tra, Bộ Tài chính đã phát hiện nhiều đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định pháp luật. Thanh tra chọn mẫu phát hiện 21 trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm. Cụ thể như sau:

– Có 01 đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng theo quy định của Công ty về sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại;

– Có 02 đại lý bảo hiểm và 01 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về thu thập, kê khai thông tin khách hàng do Công ty ban hành;

– Có 01 đại lý bảo hiểm cá nhân không tuân thủ quy trình khai thác, tư vấn sản phẩm bảo hiểm theo quy định của Công ty;

– Có 09 đại lý bảo hiểm và 01 nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai, hoàn thiện hồ sơ, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra thông tin trong các tài liệu, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng theo quy định của Công ty;

– Có 02 đại lý bảo hiểm cá nhân chậm trễ trong việc hỗ trợ khách hàng làm thủ tục liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

– Có 04 đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định về kê khai số điện thoại trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng.

Ngoài những vi phạm kể trên, qua thanh tra, BIDV Metlife cũng “lòi” ra nhiều sai phạm liên quan tới hạch toán tài chính. Bộ Tài chính cho rằng, việc BIDV Metlife hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế. Tổng số tiền hạch toán không đúng quy định là trên 174 tỷ đồng.

Với số tiền này, Bộ Tài chính đề nghị Tổng giám đốc BIDV Metlife thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kế toán năm 2021: Hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 số tiền trên 174 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ này sẽ giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc BIDV Metlife thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại Kết luận thanh tra, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn (nếu có) và hướng dẫn, xử lý các trường hợp tương tự.

Riêng với những sai phạm, vi phạm tại các đại lý, nhân viên bảo hiểm, Bộ Tài chính đề nghị người đứng đầu BIDV Metlife thực hiện ngay việc rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế theo quy định pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của BIDV Metlife.

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, đảm bảo đại lý bảo hiểm thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng giám đốc BIDV Metlife thực hiện nghiêm túc các kiến nghị nêu trên, khắc phục toàn bộ những tồn tại trong Kết luận này. Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài chính.

Vừa qua, sau những lùm xùm liên quan lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính đã thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra tại 4 đơn vị gồm: Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc triển khai bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng có nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới.

Thông qua kết quả thanh tra, Bộ Tài chính khẳng định, trong năm 2023 sẽ tiếp tục thanh tra thêm 10 doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là biện pháp ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm; có biện pháp chấn chỉnh công tác đào tạo, quản lý và giám sát chất lượng đại lý bảo hiểm.

Thanh Hương