31/08/2020 11:54:27

Thanh Hóa: Thực hiện tốt chính sách BHTN trong đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những LĐ bị mất việc được hưởng chính sách theo quy định. Đặc biệt là chính sách BHTN giúp người lao động tạm ổn định cuộc sống.

Người lao động đến nộp hồ sơ BHTN tại Trung tâm tăng cao

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm (TT DVVL) Thanh Hóa, ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện chính sách BHTN đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NLĐ đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng TCTN nhanh chóng, kịp thời, ngoài địa điểm chính Trung tâm còn bố trí 6 điểm văn phòng đại diện tại các huyện trong tỉnh để tiếp nhận đăng ký và nhân hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Đến nay chính sách BHTN đã đi vào hoạt động ổn định, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHTN, TT DVVL Thanh Hóa luôn chủ động nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về BHTN để tổ chức thực hiện có hiệu quả.Trung tâm cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHTN. Triển khai tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHTN” cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn TT. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho công tác chuyên môn.

Được triển khai từ đầu năm 2009 đến nay, BHTN góp phần không nhỏ trong việc giúp người lao động (NLĐ) tạm ổn định cuộc sống khi bị mất việc làm. Nhờ đó họ an tâm, chủ động tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình. 8 tháng đầu năm, TTDVVL Thanh Hoá đã tiếp nhận gần 20.000 hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Giám đốc Trung tâm GTVL Thanh Hóa Lê Đăng Thanh

Ông Lê Đăng Thanh, Giám đốc TT DVVL Thanh Hoá cho biết : “Năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19, số lượng lao động đến đăng ký hồ sơ hưởng BHTN tăng cao. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm theo đúng luật định. Chỉ tính riêng tháng 7 đã tiếp nhận 4.392 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm; thẩm định hồ sơ và ra Quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho 4.937 người.

Tháng 8 tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3.063 người lao động bị mất việc làm; thẩm định hồ sơ và ra Quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho 3.780 người. TT đã luôn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm theo đúng luật định, đồng thời bám sát theo các văn bản hướng dẫn để thực hiện chế độ cho người lao động đúng, đủ, kịp thời. Quá trình giải quyết chưa có trường hợp nào phản ánh hay có đơn thư khiếu nại về cách giải quyết chế độ chính sách của đơn vị”.

Thực hiện tốt chính sách BHTN trong đại dịch COVID-19

Người thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ văn hóa thấp, phần lớn làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, DNNN thuộc các ngành nghề yêu cầu tay nghề đơn giản như may mặc, dày da, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản… Năm 2020, số lao động đến đăng ký và nộp hồ sơ hưởng BHTN tăng so với năm 2019, nguyên nhân lao động nghỉ việc nhiều là do đại dịch COVID-19, do quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp, chuyển đổi cơ cấu, và do lao động đi làm ăn xa, giờ có nhu cầu tìm việc gần nhà…

Trong những năm qua, TT luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHTN trên các cơ quan thông tin đại chúng, dùng xe tuyên truyền lưu động qua loa phát thanh, treo băng zôn, pano, appich, phát tờ rơi đến các khu CN trong tỉnh, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chính sách BHTN cho các cơ quan, DN và NLĐ nắm và hiểu rõ về chính sách BHTN.

Đến nay chính sách BHTN đã đi vào hoạt động ổn định, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHTN, TT DVVL Thanh Hóa luôn chủ động nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về BHTN để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trung tâm cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHTN. Triển khai tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện chính sách BHTN” cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn TT. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho công tác chuyên môn.

“Thời gian tới, trung tâm tiếp tục thực hiện Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Từ nay đến cuối năm 2020, Trung tâm DVVLThanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những quy định mới của chính sách BHTN theo Luật việc làm đến với NLĐ, các DN, các đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục khai thác, tìm kiếm thông tin thị trường lao động, các cơ sở đào tạo và ngành nghề đào tạo nhằm tư vấn, GTVL, nghề học cho NLĐ thất nghiệp.

Từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức và mạng lưới để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng BHTN trên địa bàn, nhất là những nơi xa TT, những nơi có số lượng lao động lớn để NLĐ bị thất nghiệp có thể được tiếp cận giải quyết hồ sơ hưởng BHTN một cách thuận lợi nhất. Phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh để triển khai tốt chính sách BHTN cho người lao động. Đặc biệt, thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động” – Giám đốc Lê Đăng Thanh nhấn mạnh.

Minh Khôi (Tổng hợp)