11/09/2020 2:34:50

Sở GD-ĐTQuảng Ngãi đề nghị miễn học phí cho học sinh vì Covid-19

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh xem xét, miễn học phí cho học sinh trong thời gian 4 tháng của học kỳ 1, năm học 2020 – 2021.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị miễn học phí cho học sinh mầm non, THCS, THPT trong thời gian 4 tháng (ảnh minh họa).

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi – ông Đỗ Văn Phu cho biết, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, miễn học phí cho học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đối tượng đề nghị miễn học phí là học sinh mầm non, THCS, THPT. Thời gian đề nghị miễn học phí kéo dài 4 tháng của học kỳ 1, năm học 2020 – 2021. Tổng kinh phí cấp bù để thực hiện miễn học phí là khoảng 31 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh. Trong đó lưu ý phân tích nguồn lực, đối tượng, thời gian thực hiện và những thuận lợi, khó khăn khi triển khai việc hỗ trợ học phí như đề nghị của Sở GD&ĐT.

Phương Thu (T/h)