11/09/2020 2:30:41

Đồng Tháp: Mở rộng cho vay vốn đến hộ thu nhập trung bình để đẩy lùi tín dụng đen

Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị Trung ương ban hành chính sách xử lý nợ xấu do nguyên nhân khách quan phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của hộ nghèo; bổ sung nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm…

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2019 và 8 tháng năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thực hiện giải ngân cho hơn 84.700 lượt hộ vay với hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.400 lượt hộ nghèo vay vốn, hơn 4.000 lượt hộ cận nghèo và hơn 15.000 hộ mới thoát nghèo được vay vốn.

Những mô hình kinh doanh ở Đồng Tháp giúp người dân thoát nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các nguồn vốn đã góp phần tích cực vào việc giúp cho hơn 8.500 hộ vay được xét thoát nghèo, giải quyết cho vay gần 5.000 lao động có việc làm thường xuyên, hơn 40.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xây mới hoặc sửa chữa; hơn 2.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hơn 2.100 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài…

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị Trung ương ban hành chính sách xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của hộ nghèo.

Bổ sung nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và thoát nghèo bền vững; cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo; mở rộng các chương trình cho vay đến hộ có thu nhập trung bình để khắc phục và đẩy lùi tình trạng tín dụng đen.

Trà My (T/h)