07/04/2023 10:57:29

Sẽ rà soát quy định liên quan, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện gió ngoài khơi

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, đối với phát triển điện gió ngoài khơi liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lãnh đạo Ban sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi. 

Chiều 6/4, đoàn công tác của  Ban Kinh tế Trung ương, do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và khảo sát tại mỏ Bạch Hổ, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xem là cái nôi của ngành dầu khí. Kể từ khi đất nước thống nhất, đặc biệt sau khi thành lập Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (từ năm 1981 với Liên Xô cũ), ngành dầu khí đã cùng phát triển mạnh mẽ với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hầu hết các đơn vị dầu khí quan trọng cả trong và ngoài nước đều có hoạt động dầu khí tại đây. Cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng tập trung tại tỉnh. Trong suốt quá trình phát triển, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ cho ngành dầu khí có được nhiều vị trí hạ tầng cảng, kho, bãi chế tạo…

Toàn cảnh buổi làm việc của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương với an Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa Nghị quyết 41 và các nghị quyết liên quan đến kinh tế biển, năng lượng và công nghiệp đã được Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai kịp thời, đồng bộ, qua đó tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ hoạt động quản lý nhà nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, là nguồn lực quan trọng để phát triển các ngành, lĩnh vực khác, cũng như bảo đảm quốc phòng – an ninh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 41 vẫn còn một số hạn chế như trữ lượng dầu khí vùng gần bờ đã dần cạn kiệt; các dự án thu gom khí ngoài khơi dừng, giãn tiến độ theo kết quả thẩm lượng và tiến độ phát triển mỏ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của các công ty dầu khí; những vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện đầu tư dự án, công trình dầu khí tại địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, oong Trần Tuấn Anh đã biểu dương những kết quả tích cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị. Nổi bật là tỉnh đã chú trọng việc xây dựng và tổ chức triển thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dầu khí gắn với các quy hoạch tỉnh cũng như kế hoạch sử dụng tài nguyên và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan.

Tỉnh luôn đổi mới các cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án dầu khí và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh ngành dầu khí. Tỉnh cũng chú trọng về phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác bảo đảm an toàn, sức khỏe, môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; bảo vệ an ninh, an toàn trong phát triển dầu khí cũng như tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh, an toàn và bền vững cho ngành dầu khí và các doanh nghiệp dầu khí hoạt động trên địa bàn.

Nhấn mạnh mục tiêu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Ông Tuấn Anh cũng yêu cầu tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh phối hợp các bộ ngành liên quan về các nội dung có liên quan đến phát triển ngành dầu khí; cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị và kế hoạch hành động của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Ông Trần Tuấn Anh tại buổi khảo sát và làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ, thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Đối với phát triển điện gió ngoài khơi liên quan đến sự tham gia, đầu tư của một số doanh nghiệp dầu khí trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sẽ rà soát quy định liên quan để đề xuất tháo gỡ cho ngành dầu khí trong quá trình xây dựng Đề án theo hướng phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển điện gió ngoài khơi.

Ông Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn để làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị sớm về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Tuấn Việt