03/01/2022 12:32:35

Sẽ có cơ chế đặc cách trong nhập khẩu thuốc, vaccine Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 là cơ sở tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người mắc COVID-19 theo một trong các hình thức sau:

Các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người mắc COVID-19 gồm: Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19; bệnh viện điều trị COVID-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19; trạm y tế lưu động; các khoa, phòng, bộ phận, đơn vị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị người mắc COVID-19; các hình thức tổ chức khác.

Thẩm quyền thành lập, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền thành lập, giao nhiệm vụ thu dung, điều trị COVID-19 phân công một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm quản lý, điều hành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (sau đây viết tắt là bệnh viện chủ quản).

Về việc kê khai, công bố giá đối với vaccine mua bằng nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân, Chính phủ yêu cầu đơn vị nhập khẩu thực hiện việc kê khai giá theo mức giá ghi trong hợp đồng, không phải kê khai các yếu tố cấu thành giá theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế báo cáo Chính phủ thông tin về giá vaccine và không phải thực hiện công bố giá.

Về thủ tục nhập khẩu thuốc điều trị Covid-19, vaccine Covid-19 mua bằng nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ vaccine hoặc được tài trợ, Chính phủ cho phép đơn vị nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan và đưa hàng về bảo quản trong khi chờ Bộ Y tế phê duyệt. Cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan lô hàng thuốc điều trị và vaccine Covid-19 khi đơn vị nhập khẩu nộp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp cho lô hàng.

Đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị, vaccine phòng Covid-19 có trách nhiệm báo cáo Bộ Y tế về việc đã mở tờ khai hải quan; thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định; bảo quản nguyên trạng và chỉ được phép lưu hành sản phẩm sau khi được thông quan và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm theo đúng quy định của pháp luật về dược.

Đối với việc nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc phục vụ chống dịch Covid-19, trong trường hợp không cung cấp được bản chứng thực theo quy định, Chính phủ cho phép thay thế bằng thông tin công bố trên website của cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hoặc xác nhận của cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ pháp lý theo đề nghị của Bộ Y tế Việt Nam.

Đối với vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, Chính phủ cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt và miễn nộp giấy tờ.

Đối với vaccine do Chính phủ các nước viện trợ cho Việt Nam đã được WHO hoặc các nước thuộc nhóm Cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA) phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục và miễn nộp giấy tờ quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Các vaccine do Chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp sẽ được miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng.

Hà Trần