24/12/2020 9:51:08

Quảng Bình:

Phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu suất kết nối cung – cầu việc làm

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Sau gần 5 năm thực hiện Dự án “Phát triển thị trường lao động”, hệ thống thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự thành công bước đầu của Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động”.

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình đã xây dựng các văn bản chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đạt hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách lao động và việc làm để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ theo dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí thực hiện từ Chương trình mục tiêu GDNN-VL&ATLĐ cho hoạt động hỗ trợ giao dịch việc làm là 521.000.000 đồng.

Phát triển thị trường lao động tạo nhiều việc làm mới tại tỉnh Quảng Bình

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, hàng năm, TT DVVL Quảng Bình tổ chức bình quân 21 phiên giao dịch việc làm định kỳ (vào các ngày 02 và 16 hàng tháng) tại Sàn Giao dịch việc làm. Thời điểm đầu năm, Trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm trở lại sau Tết và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Ngoài ra mỗi năm, Trung tâm còn tổ chức từ 03 – 05 phiên giao dịch việc làm đột xuất và 19 phiên giao dịch lưu động nhằm nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động. Trong hai năm 2018 -2019, Trung tâm đã thực hiện dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” với hoạt động hỗ trợ giao dịch việc làm đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Trung tâm tổ chức được 03 phiên giao dịch lưu động, 1 phiên giao dịch đầu xuân và 10 hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm tại trường THPT trên địa bàn tỉnh thu hút sự tham gia của 46 doanh nghiệp và 539 lao động, trong đó đã có 200 lao động tìm được việc làm.

Để phát triển cơ sở dữ liệu cung cầu lao động, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện cài đặt phần mềm cung cầu lao động, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị đường truyền để cập nhật dữ liệu thông tin thị trường lao động vào phần mềm do các địa phương thu thập, tổng hợp chuyển đến với tổng kinh phí thực hiện cho giai đoạn là 558 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Bình còn chú trọng đến phát triển mạng thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người. Nguồn kinh phí do Ngân sách Trung ương hỗ trợ được sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 là 638 triệu đồng để phát triền mạng thông tin việc làm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người, nâng cao hiệu quả các hoạt động kết nối cung – cầu lao động, nâng cấp phát triển hệ thống máy vi tính, mạng thông tin internet thông qua website và fanpage của Trung tâm Dịch vụ việc làm nhằm tạo lập kênh thông tin chính thống giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và thường xuyên cập nhật thông tin về việc làm. Số lượng doanh nghiệp và người lao động truy cập mạng thông tin để tìm kiếm việc làm ngày càng tăng.

Từ 2018 -2020 đã tiếp nhận gần 1.500 đơn vị, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng với hơn 2.000 vị trí khác nhau, gần 20.000 việc trống cần tuyển dụng tại thị trường trong tỉnh, trong nước và 10 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài với hơn 2.000 chỉ tiêu. Kết quả thông tin thị trường lao động, đã thu thập được gần 8.000 việc làm cần tuyển dụng và có trên 900.000 người tìm kiếm việc làm.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Trường Sơn đề nghị “Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động; tạo việc làm, thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần GQVL, giảm tỷ lệ thất nhiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề xuất thực hiện các nội dung dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” trong các giai đoạn tiếp theo. Cục Việc làm tiếp tục hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TTDVVL Quảng Bình để đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về lao động với các địa phương có nguồn lao động lớn; tăng cường các hoạt động tư vấn, GTVL của các TT DVVL”.

Theo Baodansinh