10/01/2020 4:14:06

Phát huy thành quả, tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, 2020 là năm thứ 3 liên tiếp tuyển sinh GDNN vượt kế hoạch đề ra, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp có đầu vào tốt nghiệp THCS có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân trao cờ của Bộ cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Chiều ngày 9/1/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp(GDNN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Tóm tắt những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2019, TS Trương Anh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết: năm 2019 là năm thứ ba triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cũng là năm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chọn lĩnh vực GDNN là một trong những khâu đột phá và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN nhằm tạo ra sự bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GDNN đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tuyển sinh vượt kế hoạch đề ra, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp có đầu vào tốt nghiệp THCS có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng cục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh tại các địa phương. Ước năm 2019, tuyển sinh GDNN được 2.338 nghìn người, đạt 103,5% kế hoạch năm, bằng 105,8% so với năm 2018; trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 568 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.770 nghìn người.

Công tác truyền thông ngày càng đổi mới và hiệu quả, được thực hiện sâu rộng, thường xuyên, đa dạng, trên nhiều thông tin đại chúng với 6.000 lượt tin bài, phóng sự được đăng tải trên phương tiện thông tin của Trung ương và địa phương. Nhiều sự kiện, hoạt động, diễn đàn về GDNN được tổ chức thành công trong năm 2019 đã đem lại kết quả quan trọng trong hoạt động chuyên môn và lan tỏa tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần tôn vinh nhân lực có kỹ năng nghề, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của xã hội, doanh nghiệp, người dân tới hệ thống GDNN. Năm 2019, hoạt động gắn kết với doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu với nội dung, hình thức phong phú, được triển khai đồng bộ ở cả trung ương, địa phương, cơ sở GDNN và đạt được nhiều kết quả nổi bật…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng báo cáo công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, chất lượng GDNN tiếp tục được nâng cao, hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó nhiều hoạt động có bước tiến quan trọng, mang tính lịch sử, tạo nền tảng, động lực để GDNN phát triển trong thời gian tới. Kết quả đạt được của năm 2019, cùng với kết quả của các năm trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định tại Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, được Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tại Hội nghị tổng kết ngành LĐTBXH năm 2019.

Ông Trương Anh Dũng cho biết, năm 2020 GDNN tiếp tục đặt ra những mục tiêu nhiệm vụ toàn diện và giải pháp đồng bộ trên mọi lĩnh vực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GDNN, giải quyết tốt đầu ra và đáp ứng đúng với nhu cầu của thị trường lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về nguồn nhân lực.

Năm 2020 dự kiến tuyển sinh 2260 triệu người, trong đó: Trình độ trung cấp và cao đẳng là 560 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1700 nghìn người, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn 1 triệu người. Dự kiến tốt nghiệp trong năm 2020 là 2,19 triệu người, trong đó Cao đẳng và Trung cấp là 510 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1680 nghìn người.

Công tác tuyển sinh tiếp tục triển khai bằng các giải pháp hiệu quả, đồng bộ phục vụ cho công tác tuyển sinh đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, tuyển dụng vào doanh nghiệp tạo thu nhập cho người lao động…. Đẩy mạnh việc hướng dẫn địa phương, cơ sở phối hợp ngành giáo dục triển khai thực hiện Quyết định 552/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong Giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”…

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Quân- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao những thành quả đạt được trong năm 2019, hy vọng năm 2020 sẽ đạt thành tích tốt hơn, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp là đơn vị xứng đáng dẫn đầu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng cho rằng nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên trong năm 2020 là: Triển khai đồng bộ 10 giải pháp và tập trung nâng cao chất lượng GDNN, đẩy mạnh tự chủ chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cũng như tăng cường hơn nữa công tác truyền thông tuyển sinh và đặc biệt là mở rộng nguồn tuyển.

Thu Thủy