31/01/2021 3:05:58

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước – tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư. Ông là nhân sự đặc biệt được Trung ương khóa XII giới thiệu.

Ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức vụ Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị cũng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo chương trình Đại hội XIII (sửa đổi), ngày 1/2, kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể Đại hội.

Sau đó, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có bài diễn văn bế mạc Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII – Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 30/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã bầu và công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 ủy viên chính thức trong tổng số 203 ứng viên và 20 ủy viên dự khuyết trong tổng số 23 ứng viên.

Trong danh sách, có hai trường hợp “đặc biệt” trong Bộ Chính trị khóa XII tái cử là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, năm nay 77 tuổi và là ủy viên T.W từ khóa VII tới nay. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng được bầu làm Tổng bí thư tại khóa XI, XII. Trong nhiệm kỳ khóa XII, ông Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước từ cuối năm 2018 sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.

Trường hợp thứ 2 là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, năm nay 67 tuổi. Ông Nguyễn Xuân Phúc quá 2 tuổi so với quy định độ tuổi tái cử của ủy viên Bộ Chính trị là 65. Ông Nguyễn Xuân Phúc tham gia Ban Chấp hành T.Ư từ khóa X và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa XI. Trong nhiệm kỳ XII, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Hải Yến