09/12/2020 12:12:55

Ninh Bình có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVII ngày 9/12, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành làm công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến, Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch và bầu bổ sung ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phạm Quang Ngọc (47 tuổi, quê tại xã Khánh Hải, H.Yên Khánh, Ninh Bình) có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Lê Toàn