08/11/2019 11:13:21

Người đào tạo tại doanh nghiệp: Giải pháp cho gắn kết GDNN với Doanh nghiệp

Nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy gắn kết GDNN và Doanh nghiệp đi vào thực chất hiệu quả, mới đây tại Tổng cục GDNN dưới sự chủ trì của Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng và Bà Britta Van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề của Đức tại Việt Nam đã họp với các chuyên gia, các đối tác trong việc áp dụng tiêu chuẩn về người đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN vào xây dựng Chương trình đạo tạo người đào tạo tại doanh nghiệp ở Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS Trương Anh Dũng đã nêu: quan hệ giữa GDNN và Doanh nghiệp đã được triển khai, thực hiện, nhưng số doanh nghiệp tham gia vào GDNN chưa nhiều. Hiện tại Tổng cục GDNN, Bộ LĐTBXH đang tích cực hoàn thiện thể chế để tạo lực đẩy cho hoạt động gắn kết GDNN với doanh nghiệp. Theo Bà Britta thì giải quyết được khâu người đào tạo trong doanh nghiệp là cơ chế quan trọng nhất để hiện thực hóa cuộc “hôn nhân” giữa cơ sở GDNN và Doanh nghiệp trở lên thực chất. Tại nước Đức, người đào tạo tại doanh nghiệp phải có kỹ năng, đối với Việt Nam thì người đào tạo tại doanh nghiệp phải có nhiều chức năng hơn; không chỉ là đào tạo mà còn thực hiện chức năng kết nối giữa cơ sở GDNN và Doanh nghiệp.

Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề của Đức tại Việt Nam” đã nêu định hướng xây dựng chương trình đào tạo người đào tạo tại Doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó xác định mục tiêu: Đào tạo người lao động ở doanh nghiệp để thực hiện chức năng trực tiếp dạy học cho người lao động của doanh nghiệp và/ hoặc cho học sinh/ sinh viên của các cơ sở GDNN và chức năng kết nối với cơ sở GDNN để tham gia hoạt động GDNN. Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng thực hiện đào tạo người lao động của doanh nghiệp (đào tạo nội bộ) và học sinh, sinh viên của cơ sở đào tạo nghề (đào tạo liên kết) và thực hiện chức năng kết nối doanh nghiệp với cơ sở GDNN.

Nội dung của chương trình được kết cấu theo mô đun học tập dựa trên hồ sơ năng lực thực hiện. Mô đun học tập được phân thành các bài học với đề cương chi tiết. Nội dung chương trình được đóng gói từ các mô đun chuẩn, kế thừa và tham chiếu đến tiêu chuẩn ASEAN, tiêu chuẩn/ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp và chương trình bồi dưỡng kĩ năng dạy học, và của doanh nghiệp.

VP TCGDNN