06/01/2021 9:07:07

Ngành LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng: Nỗ lực sát cánh cùng NLĐ vượt qua đại dịch

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch, lưu trú phải ngừng hoạt động nên dẫn đến số lao động ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương hoặc có một số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động tăng đột biến…..  

Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Đà Nẵng ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 60% (vượt Kế hoạch so với Nghị quyết 284/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 đề ra là 59%), số việc làm tăng thêm của thành phố khoảng 12.096 người/24.500 người so với Kế hoạch năm 2020. Dự kiến ước thực hiện đến cuối năm 2020, số việc làm tăng thêm là 16.800 người; tỉ lệ tạo việc làm tăng thêm ước đạt 2,89% thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch là 1,31%.

Năm 2020, Đà Nẵng đã tổ chức 29 phiên giao dịch việc làm, tạo việc làm cho 22233 lao động.

Công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 70 cơ sở GDNN với tổng quy mô tuyển sinh đào tạo của các cơ sở GDNN là 57.278 học sinh, sinh viên (HSSV) với 284 ngành nghề đào tạo ở các cấp trình độ đào tạo khác nhau.

Ngay từ đầu năm, các cơ sở GDNN đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tuyển sinh ở các cấp trình độ; liên thông, liên kết, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình mưa, bão kéo dài nên công tác tuyển sinh của các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn, trong năm đã tuyển mới 25.942 HSSV, đạt 47,60% kế hoạch.

Đồng thời, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Đà Nẵng, UBND quận, huyện tổ chức ngày hội việc làm và tư vấn, vận động số học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề. Đến nay, có 10.891 HSSV hộ khẩu tại Đà Nẵng tham gia học nghề, chiếm 42,98% trong tổng số HSSV được tuyển sinh năm 2020; học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp là 1.724 học viên, chiếm 6,60%.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho 182 lao động nông thôn, lao động đặc thù với các ngành nghề đào tạo Kỹ thuật pha chế, Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh, Nấu ăn với tổng kinh phí đào tạo là 350 triệu đồng;

Sở LĐ-TB & XH đã tham mưu thực hiện Chuyên đề “Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố” theo Chương trình 45-CTr/TU ngày 25/2/2020 của Thành ủy.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách phân luồng trong giáo dục – đào tạo đảm bảo đến năm 2030 ít nhất trên 30% học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở đi học nghề. Tiếp tục củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo hướng đẩy mạnh liên doanh, liên kết phát triển cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng nghề gắn với giao quyền tự chủ cho các đơn vị.

Tình hình giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động     

Ngoài các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên, để tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tìm kiếm việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội việc làm…

Đến nay, đã tổ chức được 29 phiên giao dịch việc làm, với 3.816 lượt đơn vị tham gia; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho 3.909 lao động. Kết quả đã tạo việc làm cho 22.233 lao động, trong đó 12.096 vị trí việc làm tăng thêm. Tích cực thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm, với tổng nguồn vốn lên đến 1.675,032 tỷ đồng. Trong đó, đã thẩm định và giải ngân cho vay 661,894 tỷ đồng với 14.557 dự án, góp phần giải quyết việc làm cho 14.598 lao động, bình quân mỗi lao động được vay trên 42,2 triệu đồng;

Tổ chức đưa 104 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Thực hiện cấp mới giấy phép lao động cho 388 trường hợp; cấp lại: 230 trường hợp và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 165 trường hợp. Tính đến 10/11/2020, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 837 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài với số lượng là 2.431 người. Thực hiện hỗ trợ cho 84 người là chuyên gia người nước ngoài vào làm việc tại 33 doanh nghiệp theo chỉ đạo tại Công văn số 1667/VP-VHXH ngày 28/5/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố;

Sở đã tham mưu UBND thành phố Đề án “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và Thông tin thị trường lao động”; phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng phần mềm quản lý, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung cầu lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin dự báo nhu cầu nhân lực.

TronG năm 2021, Ngành LĐ-TB& XH thành phố Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể, như:

 Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm còn 1,04%, Tuyển mới 42.000 HSSV, trong đó trình độ cao đẳng 9.000 sinh viên, trình độ trung cấp nghề 2.800 học viên, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 30.200 người. Phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 55%.

Giang Sơn