“Tất nhiên, chúng tôi sẽ kiện vì chúng tôi đã triển khai mọi bước đi cần thiết để đảm bảo các nhà đầu tư nhận được các khoản thanh toán. Chúng tôi sẽ trình lên tòa án hóa đơn xác nhận nỗ lực chi trả bằng đơn vị tiền tệ nước ngoài lẫn đồng rúp. Đây không phải là một quy trình dễ dàng. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực để chứng minh, bất chấp mọi khó khăn” – Bộ trưởng Siluanov nhấn mạnh nhưng không thông tin chi tiết về lựa chọn pháp lý của Moscow.