18/11/2019 10:48:38

Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thi Kim Tiến

Tuần này, Quốc hội sẽ làm việc về công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong tuần này, ngày thứ Tư (20/11), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua bộ luật Lao động sửa đổi; thông qua luật Thư viện vào ngày 21/11; cùng chiều 22/11 Quốc hội tiến hành thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của tuật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Lực lượng dự bị động viên và luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đáng lưu ý, trong sáng ngày 22/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định, miễn nhiệm chức Bộ trưởng bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế;

Sau khi người được miễn nhiệm sau đó sẽ phát biểu ý kiến (nếu có), Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

Cùng ngày, Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau giờ giải lao buổi chiều, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với 2 nhân sự này. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng bộ Y tế.

Lý do Quốc hội miễn nhiễm chức danh Bộ trưởng bộ Y tế là vì bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu.

Ngày 21/6, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ.

Giữa tháng 10, Bộ Chính trị quyết định giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ.

Cùng thời gian này, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

M.Hải (t/h)