18/06/2022 11:12:14

Lương của lao động qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu

Chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu tiếp tục được thực hiện.

Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung được quan tâm trong công văn  2086/BLĐTBXH-TLĐ chỉ đạo, đôn đốc triển khai việc tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Ngày 12/06/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐ chỉ đạo về việc thực hiện nghị định 38 về lương tối thiểu, trong đó có nêu rõ trách nhiệm thi hành khoản 3 điều 5 của chủ sử dụng lao động.

Cụ thể doanh nghiệp phải rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đồng thời, đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó các nội dung thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề cao ít nhất 7% so với tiền lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện.

Mức quy định này sẽ tạo cơ chế linh hoạt cho doanh nghiệp và người lao động đi đến đến những thỏa thuận mới trong việc chi trả lương. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tự xây dựng thang bảng lương với sự tham gia thương lượng của công đoàn và phải được sự đồng thuận của người lao động. Điều này cũng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về năng lực của tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Do vậy, doanh nghiệp và người lao động cần hiểu và thực hiện khoản 3, điều 5 một cách chặt chẽ, cụ thể để tránh trường hợp người lao động hiểu sai rằng quy định không còn thì sẽ thiệt thòi cho họ.

Ngô Diệp