31/08/2020 11:11:13

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ 2021 thống nhất trên cả nước và do Thủ tướng quyết định

Từ ngày 1/1/2021 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực quy định, lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ do Thủ tướng quyết định và thống nhất trên cả nước. Theo đó, lịch nghỉ Tết Âm lịch cũng có sự thay đổi so với quy định hiện hành.

Người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong dịp Tết Nguyên đán là 5 ngày.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong dịp Tết Âm lịch là 05 ngày (Điều 112).

Số ngày nghỉ này không khác gì so với trước đó. Cụ thể, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 cũng có quy định tương tự.

Tuy nhiên, theo Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động do người sử dụng lao động lựa chọn.

Có thể chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Tức là nghỉ 05 ngày nhưng ngày nào hoàn toàn do người chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định.

Lịch nghỉ này có thể linh động dựa trên tình hình công việc của doanh nghiệp. Và vì thế, mỗi doanh nghiệp có thể có lịch nghỉ Tết Âm lịch khác nhau.

Nhưng, từ 01/01/2021, quyền quyết định lịch nghỉ Tết Âm lịch thuộc về Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào điều kiện thực tế hàng năm (khoản 3 Điều 112).

Như vậy, lịch nghỉ Tết Âm lịch từ 2021 thống nhất trên cả nước và do Thủ tướng quyết định.

Cũng theo Bộ luật Lao động 2019, từ 2021 dịp Quốc khách người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày (hiện nay, chỉ được nghỉ 1 ngày là ngày 2/9). Cụ thể, là được nghỉ ngày 2/9 và ngày 1/9 hoặc ngày 3/9 (hằng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định nghỉ ngày 1/9 hay ngày 3/9).

Thanh Thúy (T/h)