21/08/2023 11:47:23

Lazada cung cấp hơn 1.000 khóa học phát triển kỹ năng lao động số

Trong năm tài chính 2022 – 2023, Lazada đã tiếp tục mang đến cơ hội việc làm cho hơn 1,1 triệu đối tượng trong hệ sinh thái thương mại điện tử của mình. Cùng với đó là hơn 1.000 khóa học hỗ trợ, thúc đẩy kỹ năng lao động số cho nhân viên để giúp họ vững vàng hơn trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng…

Nền tảng thương mại điện tử Lazada vừa chính thức công bố Báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (Báo cáo ESG) thường niên năm 2023 với tiêu đề “Nâng tầm cuộc sống, Phát triển vững vàng” – tiếp tục tái khẳng định cam kết của hãng trong việc phát triển kinh doanh bền vững và tạo ra những tác động tích cực tại khu vực Đông Nam Á.

Đây là báo cáo được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin về tiến trình và cam kết của doanh nghiệp trong việc tận dụng thương mại điện tử như một nguồn lực thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên bốn trụ cột cốt lõi trong khung ESG được công bố vào năm trước, bao gồm: Trao quyền và hỗ trợ cộng đồng; Thúc đẩy lực lượng lao động số tài năng cho tương lai; Quản lý trách nhiệm với môi trường và Quản trị nền tảng hiệu quả.

Đáng chú ý, kể từ khi Tập đoàn Lazada giới thiệu bản kiểm kê carbon cơ sở để xác định các nguồn phát thải Khí nhà kính (GHG) chính trong các hoạt động vận hành của doanh nghiệp vào năm 2022, doanh nghiệp đã giảm 10% lượng khí thải GHG tổng thể so với kỳ báo cáo trước đó.

Ông James Dong, Tổng Giám đốc của Lazada chia sẻ: “Trong hơn một thập kỷ qua, Lazada đã không ngừng thúc đẩy tiến trình phát triển của Đông Nam Á thông qua thương mại và công nghệ. Với Báo cáo ESG lần thứ hai, tôi tự hào chia sẻ những bước tiến mà Tập đoàn Lazada đã đạt được và tin tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều cột mốc nữa. Hướng tới giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, chúng tôi nhận thức rằng tính bền vững sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Lazada”.

Cũng theo Tổng Giám đốc Lazada, phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội và cam kết cho tương lai. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể nâng tầm cuộc sống của tất cả các bên tham gia trong nền kinh tế số, đồng thời hướng tới một tương lai phát triển và bền vững.

Tại báo cáo này, Lazada đã nêu bật nhiều thành tích và bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực ESG của doanh nghiệp, bao gồm:

Trao quyền và hỗ trợ cộng đồng: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội: Trên 6 thị trường đang hoạt động tại Đông Nam Á, Lazada tiếp tục mang đến hơn 1,1 triệu cơ hội việc làm trong hệ sinh thái, gồm nhà bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đối tác hậu cần bên thứ ba và các nhân viên chuyên trách.

Cung cấp dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực để trao quyền cho cộng đồng Đông Nam Á: Lazada tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2022) để thúc đẩy các sáng kiến và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), nơi số hóa đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện tính linh hoạt trong vận hành và tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp trên khắp Đông Nam Á;

Đáng chú ý, Lazada Việt Nam đã được vinh danh với hai giải thưởng uy tín về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp, nhằm ghi nhận những nỗ lực hỗ trợ và nâng cao tinh thần cho cộng đồng địa phương: tại Lễ vinh danh Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp 2022 của Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn (Việt Nam) và Giải thưởng Công nhận Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp tại Việt Nam của Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

Văn Cao