06/08/2020 11:29:50

Khánh Hòa: Hỗ trợ hơn 10,8 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 10.800 trường hợp với số tiền chi trả hơn 10,8 tỷ đồng, cho nhóm đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cụ thể, trong số hơn 10.800 trường hợp được phê duyệt, chỉ có 16 hộ kinh doanh được hỗ trợ 2 tháng, 1 người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ 2 tháng và 3 người được hỗ trợ 3 tháng, còn lại chỉ được hỗ trợ 1 tháng.

Trong đó, có 51 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người); 124 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thác thuế dưới 100 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ); 177 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 triệu đồng/người); 10.471 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).

Thanh Thúy (T/h)