09/03/2021 5:10:04

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?

Ông Võ Thanh Sơn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định nhưng hiện đang sống và làm việc tại TP. Hà Nội. Nay, chứng minh nhân dân của ông đã hết hạn nên không thể giao dịch hành chính được.

Ảnh minh họa

Ông Sơn hỏi, tại TP. Hà Nội đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử, vậy ông muốn làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại Hà Nội thì có được không? Nếu được thì ông phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định của Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân thì khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Như vậy nếu ông Võ Thanh Sơn đã được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số thì có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi tạm trú:

– Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân cũ (nếu có).

Theo VGP