06/01/2021 10:04:24

Hà Nội: Ông Phạm Văn Đại được giao phụ trách điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo đó, ông Đại chịu trách nhiệm điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở.

Ông Phạm Văn Đại- Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kì 2016-2021 đối với ông Chử Xuân Dũng- thành ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành ngày 16/12/2020.

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao ông Phạm Văn Đại- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội phụ trách, điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ngày 5/1/2021, Sở GD&ĐT Hà Nội giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội đến các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đơn vị biết để liên hệ công tác.

Được biết, Ông Phạm Văn Đại sinh năm 1962, trước là hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm 2012, ông được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội có 3 Phó Giám đốc là ông Phạm Văn Đại, ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Phạm Xuân Tiến.

Minh Khôi