15/09/2020 12:22:23

Hà Nội: Mục tiêu đào tạo 70.000 lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025

Trong đó, TP. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đâu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Hà Nội đặt chỉ tiêu tối thiểu 80% lao động nông thôn qua đào tạo có việc làm, trong giai đoạn 2021-2025

Trước đó, Giai đoạn 2015 – 2020, các địa phương trên toàn TP. Hà Nội đã mở 1.713 lớp với 59.229 người tham gia học nghề trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp, chiếm 44,83% tổng số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 85,25%

Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, TP. Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho 70.000 lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu trên, Sở NN&PTNT sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn như: Tập trung làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề, gắn với nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để đào tạo phù hợp, lao động sau khi đào tạo xong có việc làm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất.

Minh Khôi (T/h)