15/09/2020 12:31:34

Hà Nội: Kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4340/UBND-KGVS về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, ổn định doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã chấp hành nghiêm chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo quyền được làm việc an toàn của người lao động.

Để đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, xã hội, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố trước lên tiếp những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua, UBND thành phố giao Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động và sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên đề về vệ sinh lao động; kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.

Quản lý chặt chẽ thiết bị bắt buộc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt đối với các thiệt bị có nguy cơ cao về tai nạn lao động ảnh hưởng lớn đến xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng,…

Xây dựng dự toán kinh phí an toàn, vệ sinh lao động hằng năm, tập trung nguồn lực cho khu vực người lao động không theo hợp đồng.

Cải thiện điều kiện lao động, chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động nói riêng, người dân nói chung, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Phương Chi (T/h)