08/11/2019 11:42:15

Giám sát việc thực hiện lương, thưởng Tết cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, để chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, các cấp công đoàn cần vận động, phát huy nguồn lực của toàn xã hội, tổ chức rộng khắp, đa dạng các hình thức hoạt động chăm lo Tết, đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa.

Trong đó, tập trung hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhất là người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, trong dịp này, các cấp công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật quy định.

Đồng thời, cần chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

Về chương trình “Tết Sum vầy”, năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục yêu cầu cần được tổ chức rộng khắp ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, nhất là ở nơi có đông công nhân lao động làm việc.

Theo kế hoạch, một trong số hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tham mưu mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước… đi thăm, chúc Tết, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

THANH MẠNH (baodansinh.vn)