13/01/2023 12:05:31

Giá Trị Tapestry: Bình Đẳng, Hội Nhập Và Đa Dạng – Điều khác biệt tạo nên sự phi thường

Theo chia sẻ của đại diện Tapestry, con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức. Chúng tôi tin rằng những điều khác biệt tạo ra sự phi thường và những giá trị tích cực, vì thế chúng tôi luôn đón nhận nhiều ý tưởng từ tất cả nhân viên để cùng tiến bước lâu dài tới những mục tiêu phía trước. Chúng tôi cam kết đầu tư một môi trường làm việc mà ở đó có sự đổi mới sáng tạo, bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Ở đây, mỗi nhân viên với phương châm “là chính mình” là sự quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo công ty.

Khi mỗi cá nhân mang cá tính khác biệt vào tham vọng tập thể, sức sáng tạo sẽ được khơi dậy mạnh mẽ.

Công ty mẹ của Coach Việt Nam, tập đoàn Tapestry, đã hình thành một hành trình dài cho những giá trị này (Bình đẳng – Hội nhập và Đa dạng) liên quan tới tất cả các cấp nhân viên và tự hào có bốn Nhóm NguồnNhân Viên (ERGs) (Nhóm nguồn nhân viên là nhóm nhân viên tham gia vào nơi làm việc của họ dựa trên các đặc điểm chung hoặc kinh nghiệm sống) nhằm gắn kết các nhóm với nhau thành những cộng đồng – Black Alliance, Prouder Together, Working Parents & Caregivers, và nhóm Asian Heritage Alliance trên toàn cầu.

Dự kiến Tapestry sẽ thành lập những cộng đồng tương tự như vậy ở châu Á bao gồm Việt Nam để các nhân viên ở thị trường Việt Nam được chung tay hội nhập.

Minh Hải