25/03/2022 6:53:26

FLC bị phạt 495 triệu đồng vì sai phạm công bố thông tin

Ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 495 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 495 triệu đồng đối Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo Quyết định, UBCKNN phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC số tiền 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS Plus và trang thông tin điện tử của HSX về các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2019 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất Quý 3/2020…

UBCKNN cũng phạt tiền 200 triệu đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin sai lệch (Theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, Công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan; Công ty CBTT sai lệch số liệu BCTC bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể: BCTC này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do Công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định).

Đồng thời, UBCKNN phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (BCTC năm 2019 kiểm toán của Công ty thuyết minh thiếu giao dịch, số dư của Công ty với CTCP Nông dược H.A.I, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS là các bên liên quan; Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 có nội dung không đầy đủ, cụ thể: theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng Công ty không liệt kê các Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021). Và phạt tiền 125 triệu đồng do Công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Việt Hà