27/10/2021 11:32:55

Eurowindow Holding được vinh danh TOP Thương hiệu mạnh Việt Nam

Nỗ lực bền bỉ, kiên cường vượt qua thách thức đại dịch COVID 19, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp trách nhiệm xã hội vì sự phát triển cộng đồng, Eurowindow Holding đã được tôn vinh là một trong các Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020 – 2021.