25/01/2021 7:14:08

Ép người lao động trực Tết, doanh nghiệp bị xử phạt đến 25 triệu đồng

Việc ép người lao động (NLĐ) làm việc trong các ngày lễ, Tết mà không được sự đồng ý của họ, doanh nghiệp hay người sử dụng lao động (SDLĐ) có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Baodansinh