29/03/2021 9:43:12

Đồng Tháp: Đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 9.000 lao động nông thôn

Hướng phát triển ngành nông nghiệp trên quy mô lớn, tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho 9.107 lao động nông thôn trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Vừa qua, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, khoảng 9.107 lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề trong giai đoạn này (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm) với tổng kinh phí khoảng hơn 9 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương thực hiện (từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới hàng năm).

Đồng Tháp quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 79%. Trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 57% và tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2025 đạt 40%.

Từ đó, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập.

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp mới;

Được biết, giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh có 5.746/5.873 lao động tham gia học nghề được cấp chứng chỉ (đạt 97,84%); tỷ lệ lao động có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau tham gia học nghề là 5.688 lao động (đạt tỷ lệ 96,85%), đạt và vượt so với kế hoạch.

Thúy Anh