11/03/2021 10:33:00

Điều chỉnh về đúng tên người sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên & Môi trường), Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều dấu hiệu bất thường tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5. Trước thực tế này, UBND TP. Hà Nội đã có động thái tích cực nhằm điều chỉnh về đúng tên người sử dụng đất tại dự án.

Biến động tên người sử dụng đất

Ngày 4/3/2020, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã ra văn bản số 395 về việc điều chỉnh tên người được giao đất, cho thuê đất gửi Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hà Nội. Văn bản này thể hiện nội dung cụ thể như sau:

Ngày 17/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây (nay sát nhập về TP. Hà Nội) đã ban hành các quyết định số 961, 963, 964 cho phép Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) là chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án là Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land, do chủ đầu tư thành lập để thực hiện dự án) thực hiện các dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A – Cienco 5, Thanh Hà B – Cienco 5 và Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5.

Các dự án khu đô thị mới này là dự án hoàn vốn cho dự án BT theo hợp đồng số 02/HĐBT ngày 18/4/2008, được ký kết giữa UBND tỉnh Hà Tây và nhà đầu tư (Cienco 5) và Cienco 5 Land. Trong đó, diện tích đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A – Cienco 5 là 195,51 ha, Thanh Hà B – Cienco 5 là 193,22 ha và Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 là 182 ha.

Ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định 3128, giao 182,04 ha cho công ty Cienco 5 Land để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng.

Ngày 6/1/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ là Cienco 5 thành Cienco 5- CTCP (tại quyết định số 24/QĐ-TTg). Khoản 3 điều 10 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty Cổ phần, quy định: “Công ty Cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật“.

Theo ông Mai Văn Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (người ký văn bản số 395 nói trên): “Việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành các quyết định giao đất số 3128, 3129, 3130 cho Cienco 5 Land (là doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT) mà không giao đất cho Cienco 5 (là chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Hà Tây lựa chọn) là không phù hợp với quy định tại điều 55 Luật Đầu tư, điều 87 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Do đó, UBND TP. Hà Nội cần thực hiện việc điều chỉnh tên người được giao đất từ Cienco 5 Land sang Cienco 5 để hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật“.

Trước đó, ngày 21/1/2020, Cơ quan an ninh (Bộ Công an) ra văn bản số 147 gửi UBND TP. Hà Nội, chỉ rõ: “Việc Cienco 5 là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A – Cienco 5, Dự án Khu đô thị mới Thanh Hà B – Cienco 5 và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5, nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây (tại các quyết định số 961, 963 và 964 ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây) lại cho phép doanh nghiệp thực hiện các dự án này là Cienco 5 Land là vi phạm quy định tại điều 11, 12 Quy chế Khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006….”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành các quyết định số 3128, 3129, 3130, 3131 ngày 30/7/2008, số 3185 ngày 31/7/2008 và số 3924 ngày 3/8/2009 thu hồi và giao đất cho Cienco 5 Land (doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án BT và dự án khác để hoàn vốn mà không thu hồi đất và giao đất cho Cienco 5 (nhà đầu tư dự án BT và chủ đầu tư dự án khác) là không đúng các quy định tại khoản 1 điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; điều 55 Luật Đầu tư 2005, điều 12 Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006.

Điều chỉnh về đúng tên người sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu đô thị mới Mỹ Hưng

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị UBND TP. Hà Nội kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các vi phạm nêu trên; có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Mới đây, Sở TN&MT TP. Hà Nội (căn cứ vào các ý kiến của các cơ quan chức năng) đã có văn bản tham mưu UBND TP. Hà Nội điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây như sau: Điều chỉnh tên người sử dụng đất từ Cienco 5 Land thành Cienco 5 – CTCP.

Điều chỉnh là cần thiết

Ngày 25/11/2020, UBND TP. Hà Nội ra quyết định số 5269 về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây. Theo đó, điều 1 thể hiện nội dung: Điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi 1.820.433 m2 đất trên địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 Từ Cienco 5 Land thành Cienco 5 – CTCP. Lý do điều chỉnh như sau:

Căn cứ theo quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng- Cienco 5 tại huyện Thanh Oai.

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Cienco 5 thành Cienco 5 – CTCP. Cienco 5- CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nhiệm vụ của Cienco 5, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng Cienco 5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; đề nghị của Cienco 5 – CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020; văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai…

Quyết định số 5269 của UBND TP Hà Nội nhận được sự đồng tình cao của dư luận.

Không có căn cứ để Cienco5 Land khiếu nại quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5

Trong thời gian vừa qua rất nhiều Cơ quan Báo chí đã đưa tin việc điều chỉnh tên người sử dụng đất khu đô thị Mỹ Hưng Cienco5 là đúng luật, không có gì phải bàn cãi và được dư luận ủng hộ, tuy nhiên Cienco 5 Land – doanh nghiệp dự án (có chức năng tương tự ban quản lý dự án) đang có những khiếu nại liên quan đến quyết định trên. Luật sư Bùi Thị Loan – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội khẳng định không có căn cứ để Cienco5 land khiếu nại, vì những lý do sau:

Thứ nhất: Cienco5 Land chỉ là doanh nghiệp dự án do Cienco5 thành lập để quản lý dự án chưa bao giờ là Chủ đầu tư. Cho đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ tài liệu văn bản nào cho phép Cienco5 Land là chủ đầu tư do đó theo quy định Cienco5 Land không có tư cách và không phải là chủ thể làm việc với UBND thành phố Hà Nội và các Sở, Ngành. Mọi thủ tục liên quan dự án phải thông qua pháp nhân được giao Chủ đầu tư là Tổng công ty Cienco5.

Thứ hai: Cienco5 Land dựa vào hợp đồng giao khoán của Tổng Công ty Cienco5 là không có căn cứ do hợp đồng giao khoán vô hiệu. Pháp luật không cho phép loại hình giao khoán khu đô thị đồng thời nghiêm cấm chuyển nhượng bất động sản khi chưa đủ điều kiện; Hơn nữa hợp đồng giao khoán không được cổ đông Tổng công ty Cienco 5 thông qua và đã có Nghị quyết hủy bỏ. Mặt khác nội dung hợp đồng không có việc chuyển giao Chủ đầu tư và quan trọng hơn cả là hợp đồng giao khoán nêu trên chỉ là văn bản nội bộ của doanh nghiệp chưa bao giờ trình các cơ quan nhà nước và đến thời điểm hiện tại không có cơ quan nào công nhận. Nhà đầu tư, Chủ đầu tư vẫn là Tổng Công ty Cienco5.

Thứ 3: Cienco5 Land luôn khẳng định đầu tư kinh phí vào dự án tuy nhiên đại diện Cienco5 lại chứng minh điều ngược lại. Cienco5 Land đã huy động trái phép hàng chục ngàn tỷ đồng từ dự án Thanh Hà A, B thuộc sở hữu của Tổng công ty Cienco5, trong đó chi một phần vào dự án và chiếm dụng phần còn lại. Việc này là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Cienco5 Land không được phép bán hàng vì Cieco5 Land không phải là Chủ đầu tư. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản số 454/CV – ANĐT – P5 ngày 25/6/2016 về việc yêu cầu dừng hoạt động huy động vốn liên quan đến việc kinh Doanh bất động sản thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5; hệ lụy là khách hàng mua đất của Cienco5 Land có nguy cơ mất trắng do hợp đồng mua bán vô hiệu, không được cấp giấy phép xây dựng, không được cấp sổ đỏ.

Thứ 4: UBND TP. Hà Nội không tự ý điều chỉnh tên người sử dụng đất mà bắt buộc phải thực hiện theo kiến nghị của Cơ quan điều tra và ý kiến của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Trong trường hợp này Cienco5 Land có trách nhiệm phải chấp hành.

Thứ 5: Hà Nội không có trách nhiệm giải quyết thiệt hại của Cienco5 Land (nếu có) do việc đầu tư vào dự án là tự nguyện của doanh nghiệp trên cơ sở thỏa thuận nội bộ của các bên, việc phân chia trách nhiệm và quyền lợi giữa 2 doanh nghiệp là việc nội bộ thành phố không tham gia. Theo đại diện Cienco5 sắp tới Tổng công ty Cienco5 sẽ thực hiện kinh doanh tại khu đô thị Thanh Hà A,B. Nếu Cienco5 Land chuyển hồ sơ các chi phí hợp lệ Tổng Công ty Cienco5 sẽ thanh toán từ nguồn bán bất động sản tại Khu đô thị Thanh Hà A,B; Trong trường hợp này Cienco5 Land phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã huy động trái phép đồng thời thực hiện quyết toán theo quy định của Pháp Luật. Như vậy việc Cienco5 land kêu thiệt hại là vô lý và không có cơ sở.

PV (doanhnghieptiepthi.vn)