26/02/2021 10:51:53

Dịch Covid-19: Lao động Việt hết hạn hợp đồng được ở lại Hàn làm việc thời vụ

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã cho phép người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời đến tháng 3/2022.

Quy định này nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp tại Hàn dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Theo đó, đối tượng được phép chuyển đổi là NLĐ nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS (lao động E-9) đã hết hạn hợp đồng 3 năm hoặc 4 năm 10 tháng và được Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp Giấy trì hoãn thời hạn xuất cảnh do dịch bệnh Covid-19 không thể về nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, có 27 địa phương cấp quận, huyện, thành phố được phép tuyển dụng với số lượng dự kiến 4.179 người. Lĩnh vực ngư nghiệp cũng có 1 địa phương được phép tuyển dụng với số lượng khoảng 200 người.

Lao động sẽ được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu đã quy định; được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động.

Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/3/2021 đến ngày 31/3/2022. NLĐ có thể lựa chọn thời gian làm việc liên tục từ trên 1 tháng đến tối đa 5 tháng nhưng không thể vượt quá ngày 31/3/2022.

Về thời gian tiếp nhận đăng ký, NLĐ có thể đăng ký từ ngày 2/3/2021 đến ngày 28/2/2022. NLĐ truy cập vào trang web www.eps.go.kr để đăng ký hoặc mang Thẻ đăng ký người nước ngoài đến các Trung tâm tuyển dụng của Bộ Lao động và Việc làm tại địa phương được phép tuyển dụng lao động thời vụ. Ngoài ra, lao động cũng có thể gửi fax hoặc email đơn đăng ký đến đến các Trung tâm tuyển dụng của các địa phương này.

Lao động khi đăng ký chuyển đổi sang lao động thời vụ sẽ được cộng thêm 10 điểm nếu sau khi về nước tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt và ưu tiên giới thiệu hồ sơ cho chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn để tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Đối đối những người cư trú bất hợp pháp; hoặc lao động E9 ngành nông nghiệp và ngành thủy sản đã hết số lần được phép chuyển đổi nơi làm việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, không thuộc diện chương trình này.

Hải Yến