01/03/2021 12:07:57

Địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí vắcxin phòng COVID-19 cho 9 nhóm đối tượng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí cho 9 nhóm đối tượng.

Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

Căn cứ khả năng cung ứng vắcxin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch.

Theo TTXVN/Vietnam+