08/07/2020 9:42:35

ĐH Kinh tế TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175 ký hợp tác đào tạo nhân lực

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực… vừa qua, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175 đã chính thức ký kết thoải thuận hợp tác.

2 đơn vị chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM)

Cụ thể, về mặt đào tạo, UEH và Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp, kết hợp trong công tác tuyển sinh và đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản trị y tế và chăm sóc sức khỏe. UEH sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn và đào tạo thực tế cho chuyên ngành Quản trị bệnh viện hệ đại học và sau đại học. Bệnh viện Quân y 175 phối hợp và hỗ trợ tư vấn UEH về mặt chuyên môn và đào tạo thực tế đối với các môn học liên quan đến y tế của các chuyên ngành Quản trị bệnh viện hệ đại học và sau đại học.

Bên cạnh đó, UEH tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn được công nhận (có cấp chứng chỉ) theo nhu cầu của Bệnh viện Quân y 175. Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận thực tập sinh; tạo điều kiện tuyển dụng sinh viên UEH, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, UEH hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175 triển khai thí điểm hai đề án được đề xuất bởi Bệnh viện. Trong đó có tư vấn xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống khám bệnh hiệu quả, tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu nội bộ.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ tăng cường mối quan hệ bền vững, ổn định, lâu dài giữa UEH và Bệnh viện Quân y 175, tạo điều kiện cho sinh viên UEH thực tập và làm việc tại bệnh viện, đồng thời mở ra cơ hội phát triển hơn nữa trong lĩnh vực Quản trị bệnh viện trong tương lai, nâng cao chất lượng và chuyên môn của ngành y tế trong nước.

Thúy Anh