26/08/2021 1:12:34

Đề xuất tăng 11% lương hưu, trợ cấp từ 2022

Theo đề xuất mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH, mức tăng lương hưu, trợ cấp sẽ là 11% thay vì 15% như dự thảo lần trước, thực hiện từ 1/1/2022.

Lý giải mức đề xuất giảm 4% so với hồi tháng 7, Bộ cho biết lần gần nhất Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp là 1/7/2019 và chưa thực hiện thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2019 – 2021, chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) đã tăng 10,35%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5%. Như vậy, tỉ lệ điều chỉnh khoảng 15% mới hợp lý.

Tuy nhiên, hiện Chính phủ cần ưu tiên nguồn lực tài chính để chống dịch COVID-19, nên Bộ đề xuất tăng thêm 11%.

Lần gần nhất Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp là 1/7/2019 và chưa thực hiện thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nếu phương án được chấp thuận, khoảng 868.000 người sẽ được thụ hưởng từ kinh phí Nhà nước là hơn 4.600 tỉ đồng. Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả cho khoảng 2,13 triệu người với kinh phí 14.700 tỉ đồng trong năm 2022.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù để đạt 2,5 triệu đồng/tháng.

Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng/tháng; nếu mức hưởng dao động từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng.

Dự kiến trong năm 2022, khoảng 318.000 người thuộc 8 nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp với kinh phí điều chỉnh khoảng 573 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, khi lấy ý kiến, một số bộ ngành đề nghị cân nhắc thời điểm, có thể điều chỉnh từ 1/7/2022 để cùng lúc với tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng để hạn chế chênh lệch mức hưởng giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm trên.

Bộ tiếp thu, song vẫn lựa chọn tăng từ thời điểm 1/1/2022 bởi hiện nay chưa thống nhất phương án có tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng hay không. Khi các bộ liên quan như Tài chính, Nội vụ có phương án cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tính toán để điều chỉnh mức lương hưu phù hợp.

Hải Yến