27/12/2021 10:38:00

Đầu năm 2022 sẽ tăng nhiều chuyến bay nội địa

Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) vừa có quyết định sẽ tăng các chuyến bay nội địa trong 2 tháng đầu năm 2022.

Theo quyết định mới, các chuyến bay nội địa sẽ được tăng dần từ ngày 29/12/2021 đến ngày 16/2/2022.

Cụ thể từ ngày 29/12/2021 đến ngày 18/1/2022 sẽ khai thác 106 chuyến bay khứ hồi/ngày.

Hà Nội – TP.HCM (25 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Đà Nẵng (20 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Đà Nẵng (20 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hoá (9 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội, TP.HCM đi/đến Phú Quốc, Khánh Hoà (14 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Bình Định (9 chuyến khứ hồi/ngày), các đường bay khác (9 chuyến khứ hồi/ngày).

Giai đoạn từ ngày 19/1/2022 đến ngày 16//2/2022 sẽ khai thác 167 chuyến khứ hồi/ngày.

Cụ thể, Hà Nội – TP.HCM (52 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Đà Nẵng (27 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Đà Nẵng (20 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hoá (14 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội, TP.HCM đi/đến Phú Quốc, Khánh Hoà (27 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Bình Định (18 chuyến khứ hồi/ngày), các đường bay khác (9 chuyến khứ hồi/ngày).

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/1/2022.

Xây dựng kế hoạch khai thác vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa sau ngày 16/2/2022, báo cáo Bộ trước ngày 10/2/2022.

Thu Huyền