11/09/2020 1:41:06

Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ đợt 2 cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai đợt 2 gói hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 tháng (tháng 8 – 9/2020) cho các đối tượng với mức hỗ trợ tương ứng theo quy định tại mục II, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và công văn, quyết định của UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo các điều kiện cư trú hợp pháp tại địa phương, mất việc làm và có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong thời gian người lao động đề nghị hỗ trợ.

Đối với trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp tháng 8/2020, nếu tiếp tục mất việc làm ít nhất đủ 15 ngày của tháng 9/2020 thì được hỗ trợ thêm tháng 9 (khi có đơn của người lao động).

Đối với các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng đặc thù của thành phố được thực hiện một lần, thanh toán xong trước ngày 20/9.

Đối với đối tượng là hộ kinh doanh, người lao động, thời gian hỗ trợ theo từng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng không quá 2 tháng, thanh toán xong trước ngày 30/10.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 đối với đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; ủy quyền cho Giám đốc Sở LĐ, TB & XH phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 2 (tháng 8, 9/2020) đối với người có công với cách mạng theo, người có công đặc thù của thành phố, hộ kinh doanh cá thể, người lao động.

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện lên danh sách trên cơ sở danh sách đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, loại trừ các đối tượng đã giảm (do từ trần, chuyển đi, thoát nghèo…), phê duyệt theo thẩm quyền và tiến hành việc chi trả.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể, người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ, đối chiếu với quy định về điều kiện hỗ trợ để xem xét, lập danh sách thẩm định đề nghị Sở LĐ, TB & XH phê duyệt theo thẩm quyền, trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt; lưu ý chống trùng với các danh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2 đã phê duyệt khác.

Đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể, người lao động khó khăn đợt 2 nhưng chưa có tên trong danh sách phê duyệt hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 1, UBND các quận, huyện tiến hành xét duyệt theo đúng quy trình đã hướng dẫn đợt 1.

Phương Thu (T/h)