03/08/2020 12:42:17

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác chính thức có hiệu lực từ hôm nay 3/8/2020

Theo đó, Quốc hội quyết nghị việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Đây là một thông tin đáng mừng cho các doanh nghiệp đang phải “vật lộn” với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 là thông tin tích cực cho các doanh nghiệp.

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: (1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; (2) Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; (3) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; (4) Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Trước đó vào ngày 19/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020. Với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội quyết giảm 30% TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020

Theo quy định, việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Nguyên nhân việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế cần được hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị quyết.

Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng) thì cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Dự kiến, với việc giảm thuế nêu trên, số thu ngân sách năm nay sẽ giảm khoảng 23.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc giảm 30% số thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Thúy Anh (T/h)