02/11/2022 10:53:26

Chiến lược nhân sự phù hợp giúp ngân hàng SHB phát triển bền vững

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) luôn xác định rõ “nhân lực là tài sản vô giá của ngân hàng”, lấy con người là trung tâm cho động lực phát triển, từ đó xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp trong từng giai đoạn, tạo nền móng vững chắc giúp ngân hàng phát triển.

 “Làm mới” ngân hàng bằng nhân lực trẻ

SHB luôn nhận thức được mức độ quan trọng của nhân tài và thế hệ kế cận đối với sự phát triển bền vững của tổ chức. Do đó, ngân hàng luôn tạo điều kiện tối đa để người lao động (NLĐ) phát huy tối đa năng lực, tiềm năng phát triển và nâng tầm sự nghiệp, từ đó đóng góp vào sự thành công chung của ngân hàng, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Trên hành trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trẻ, SHB chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự kế cận trong toàn hệ thống, nhận diện sớm các nhân tổ tiềm năng, tạo điều kiện để NLĐ có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, sắp xếp bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân và được định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.

“SHB đang rất coi trọng lớp trẻ. Trong 5 năm qua, tôi luôn khuyến khích nhận vào các bạn trẻ. Tại ngân hàng, tôi đưa ra chiến lược với giám đốc nhân sự là mỗi năm phải tuyển dụng 100 – 200 bạn trẻ mới ra trường, quy hoạch lại để đưa ra nước ngoài đào tạo trong 5 năm, mỗi năm một lớp. Đây sẽ là nguồn nhân tài tiếp quản sự phát triển của ngân hàng.” – Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHB chia sẻ về chiến lược nhân sự của ngân hàng.

Nếu các thế hệ trước đóng góp vào SHB bằng các kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu thì ở các thế hệ sau là sự máu lửa, nhiệt huyết, sự linh hoạt, nhanh bén và khả năng thích ứng, bắt kịp với các sự thay đổi. Với triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh được triển khai xuyên suốt từ lãnh đạo đến nhân viên, toàn thể NLĐ SHB luôn một lòng đồng thuận, phối hợp nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất

Môi trường làm việc được đánh giá bằng nhiều yếu tố. Bên cạnh các chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, SHB đề cao môi trường nhân vănđề cao con người. SHB hiểu rằng, văn hóa từ tâm được xây dựng từ những “con người tử tế” chính là nền tảng cốt lõi và bền vững. Sau tất cả, tinh thần nhân văn của tổ chức mới là động lực lớn nhất để NLĐ cống hiến và gắn bó lâu dài, vượt lên trên những giá trị về vật chất.

Công bằng và minh bạch cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển nhân sự bền vững. Tại SHB, cơ hội luôn được trao cho tất cả mọi người trên cơ sở năng lực của NLĐ, không có sự phân biệt về các yếu tố chủ quan như độ tuổi, vùng miền, giới tính. Theo dữ liệu thống kế nhân sự mới nhất của ngân hàng, số lượng cán bộ quản lý nữ chiếm đến 46% tổng số CBQL của toàn hàng; trong đó đội ngũ quản lý cấp cao (từ Ban GĐ Khối trở lên), tỷ lệ CBQL nữ chiếm 41%. Có thể thấy, ngân hàng luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi NLĐ đều có cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân.

Cùng với đó, ngân hàng đã và đang chú trọng triển khai đầu tư hệ thống CNTT, nghiên cứu ứng dụng đồng bộ công nghệ. SHB tận dụng tối đa vai trò của các công cụ kết nối, làm việc trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và gia tăng năng suất làm việc của NLĐ.

SHB luôn không ngừng thay đổi, hoàn thiện các chiến lược nhân sự chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả và liên tục trên toàn hệ thống, đồng thời xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp có thể tạo động lực cho cán bộ nhân viên phát triển.

Bằng những nỗ lực “phát triển con người” không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua, SHB lần thứ 2 được Tạp chí hàng đầu về nhân sự HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”.

Minh Hải