05/01/2021 9:04:07

Bộ LĐ-TB&XH: Khai trương trang thông tin Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 4/1/2021, tại Hà Nội, Bộ LĐ – TB&XH đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ truy cập: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/.

Trang thông tin http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về: Bộ luật Lao động năm 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật và các thông tin, ấn phẩm, tài liệu tham khảo khác liên quan.

Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và là nơi để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật.

Trang thông tin góp phần giúp người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh minh họa

Bộ luật Lao động năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Bộ luật Lao động năm 2019 đã tạo lập khung khổ pháp lý mới, hiện đại nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ thông qua đối thoại, thương lượng tập thể. Đồng thời giúp các doanh nghiệp hội nhập, tiếp cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế, bảo vệ và hài hòa lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và lợi ích chung của đất nước.

Hải Yến