21/07/2021 11:24:47

Bộ LĐ-TB&XH đôn đốc địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021 một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã có Công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

“Việc thực hiện chính sách cần được triển khai một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng”, Công điện nêu rõ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định thông điệp của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: “Chính phủ lúc nào cũng đứng về phía người dân và an toàn tính mạng của người dân”.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo đặc thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ; đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trong Công điện, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cũng chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là cơ sở); có biện pháp phòng, dịch an toàn đối với khách đến thăm;

Không tiếp nhận đối tượng mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

Đồng thời phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở này. Trường hợp để lây nhiễm trong cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc triển khai các giải pháp nêu trên nhằm mục đích tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, thông tin tại buổi họp báo  công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết: So với các gói hỗ trợ trước đó, gói hỗ trợ của Nghị quyết 68/NQ-CP không chỉ đơn giản về hồ sơ, thủ tục mà thời gian giải quyết cũng là một cuộc cách mạng. Cho đến nay, chưa có gói hỗ trợ nào táo bạo, đặt lợi ích cao nhất vì người lao động, người sử dụng lao động như vậy”.

Nghị quyết số 68/NQ-CP được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời; các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Nghị quyết tập trung hỗ trợ đối tượng người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Hải An